FREE KEŞİF | Eylül dekorasyon
         5,3343 TL. 6,0986 TL. 93616,45 PUAN. 209,53 TL.

INSTAGRAM PAY. REFERANSLAR KARTELA

FREE KEŞİF

BEN ROBOT DEĞİLİM:
İsim Soyisim:
Telefon Veya E-mail:
Randevu Tarihi Seçiniz:
Randevu Saati Seçiniz:
Sizinle Kimin Görüşmesini İstersiniz?
Görüşme Adresi Ve Varsa Mesajınız:

Yasal Haklar

Satın aldığınız mal/hizmete ilişkin uyuşmazlığınız,

  • Mal/hizmette bulunan ayıba
   ilişkin ise,
 • Satıcı/sağlayıcı ile imzalamış olduğunuz sözleşmede yer alan
  haksız şartlara ilişkin ise,
 • Taksitle satın aldığınız mal/hizmete için erken ödeme bulunmanız
  halinde yapılması gereken erken ödeme indiriminin hiç yapılmaması
  veya yanlış yapılmasına ilişkin ise,
 • Satın aldığınız paket tur sözleşmesinin sözleşmeye uygun olarak
 • Satın aldığınız devre
  tatil sözleşmesinin sözleşmeye uygun olarak verilmemesi veya
  sözleşme gereği ödemeniz gereken üyelik ücretinin çok yüksek
  olmasına ilişkin ise,
 •  düzenlenmemesine ilişkin ise,
 • Kampanyalı (ön ödemeli) olarak satın aldığınız mal/hizmetin
  zamanında ve gereği gibi teslim edilmemesine ilişkin ise,
 • Mesafeli sözleşme (internet, tv, vb. aracılığıyla) ile aldığınız
  mal/hizmetin size zamanında teslim edilmemesi, cayma hakkınızı
  kullanmanıza rağmen bedelin iade edilmemesine ilişkin ise,
 • Banka veya tüketici finans kuruluşu ile imzalamış olduğunuz
  kredi sözleşmesini erken kapatmanıza rağmen gerekli olan faiz
  indiriminin yapılamaması veya yanlış yapılması veya sözleşme
  hükümlerinin ölçüsüz derecede aleyhinize olmasına ilişkin ise,
 • Banka veya tüketici finans kuruluşu ile imzalamış olduğunuz
  sözleşme esnasında sizden çeşitli isimler altında sözleşmede yer
  almadığı halde masraf vb. alınmasına ilişkin ise,
 • İmzalamış olduğunuz abonelik sözleşmesine ilişkin ise,
 • Kapıdan aldığınız mal/hizmete ilişkin 14 gün içerisinde cayma
  hakkınızı kullanmanıza rağmen satıcı veya sağlayıcının ilk yedi gün
  içerisinde sizden para veya kıymetli evrak alınması yasak olduğu
  halde aldığı para veya kıymetli evrakın iadesi veya iptaline ilişkin
  ise,

uyuşmazlığınızın çözümlenmesi için uyuşmazlık bedelini de dikkate alarak
ikamet ettiğiniz yerdeki veya mal/hizmeti satın aldığınız yerdeki
Ticaret İl Müdürlüğü ve Kaymakamlık bünyesinde yer alan Tüketici Hakem
Heyetine veya Tüketici Mahkemesi’ne başvurmanız gerekecektir. Eğer
bulunduğunuz yerde Tüketici Mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemelerine
Tüketici Mahkemesi sıfatıyla başvurabilirsiniz.

Size en yakın Tüketici Hakem Heyetine burayı
tıklarak 
online
başvuruda bulunabilirsiniz.

Eğer uyuşmazlığınız,

  • Satın aldığınız malla
   birlikte size garanti belgesi, Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu
   verilmemesine ilişkin ise,
 • Kanun’da yazılı düzenlenmesi ve bir nüshasının tarafınıza
  verilmesi gerekli olan sözleşmenin size verilmemesine ilişkin ise,
 • Satın aldığınız mal/hizmetin etiket fiyatı ile kasa fiyatı
  arasında fark varsa ve sizin aleyhinize olan uygulanmışsa,
 • Cayma hakkınızı kullanmanıza rağmen size kapıdan satış yapan
  şirketin gereğini yerine getirmemesine ilişkin ise,

gerekli idari işlemlerin yapılması için bulunduğunuz ilin Valiliğinde
yer alan Ticaret İl Müdürlüğü’ne başvurmanız gerekmektedir.

Ayrıca uyuşmazlığınız,

  • Kampanyalı (ön ödemeli)
   sözleşmelerde size ödemelerinizin güvence altına alındığına ilişkin
   teminat gösterilmemesine,
 • Süreli yayınların verdiği promosyonlara,
 • Bankalar ile yaşadığınız diğer uyuşmazlıklara

ilişkin ise gerekli idari işlemlerin yapılması için Tüketicinin
Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurabilirsiniz.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ İLE TÜKETİCİ
MAHKEMELERİNE NASIL BAŞVURULUR

Tüketicilerin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan
kaynaklanan uyuşmazlıklarının çözüm yerleri; tüketicinin mal veya
hizmeti satın aldığı veya tüketicinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici
Hakem Heyetleri ile Tüketici
Mahkemeleri dir.

Tüketici Hakem Heyetleri illerde Ticaret İl
Müdürlüğü, ilçelerde Kaymakamlık bünyesinde
oluşturulmuştur

Tüketici Mahkemeleri ise Ankara,
İstanbul, İzmir Adana, Antalya, Bursa, Samsun, Konya, Mersin ve Kayseri illerinde
kurulmuştur. Bu iller dışındaki il ve ilçelerde başvurular Tüketici
Mahkemesi sıfatı ile Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yapılmalıdır. Bu
mahkemelerde açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır.

2015 yılı İl Tüketici Hakem Heyetleri için 3.300 TL, İlçe Tüketici Hakem
Heyetleri için 2.200 TL  altında bulunan uyuşmazlıklarda Tüketici
Sorunları Hakem Heyetine başvurulması zorunludur. Bu heyetin vereceği
karar tarafları bağlar. Taraflar bu karara karşı 15 gün içinde Tüketici
Mahkemesine itiraz edebilirler.

2015 yılı için değeri 3.300 TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklarda ise
Tüketici Mahkemesine başvurulması zorunludur.